VUK 535 – Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 509)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 535)

VUK 535 – Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 509)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 535) 2022 Yılı itibari Elektronik Ortamda Kesilecek Fatura Hadleri değişmiş olup E Arşiv Fatura 01/03/2022 itibari Nahai Tüketiciye 5.000 TL Vergi Mükelleflerinede 2.000 TL. Üstü Satışlar E Arşiv Kesilecektir.

Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 5189)

Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 5189) Gıda Ürenlerinde %8 Kdv. Oranı %1 Düşmüştür

2021/04 Dönem Gelir ve Kurum Geçici Vergi Beyannamelerinin Verilme ve Ödeme Sürelerinin Uzatıldı

2021/04 Dönem Gelir ve Kurum Geçici Vergi Beyannamelerinin Verilme ve Ödeme Sürelerinin Uzatıldı