Gecikme Zammı Oranı Aylık %2,5'e Çıkarılmıştır.

Gecikme Zammı Oranı 01.07.2019 Tarihinden itibaren Aylık %2,5'e Çıkarılmıştır.

Gümrük Genel Tebliği (Posta ve Hızlı Kargo Taşımacılığı) (Seri No: 4)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 6)

Gümrük Genel Posta ve Hızlı Kargo 6 29 Haziran 2019 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30816 Ticaret Bakanlığından: MADDE 1 – 10/3/2013 tarihli ve 28583 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gümrük Genel Tebliği

Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Eczacılar ve Eczaneler Değişiklik 29 Haziran 2019 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30816 Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumundan: MADDE 1 – 12/4/2014 tarihli ve 28970 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Eczacı