2023 Yılında Tutulacak Defterler ve Tasdik Durumları, e-Defter, Defter Beyan Sistemi ve Finansal Raporlama Düzenlemeleri

 2023 Yılı Defterleri ve Tasdik Durumları

e-Defter, Defter Beyan Sistemi ve Finansal Raporlama Düzenlemeleri

ÖZET:

Bu Sirküler;

⎯ Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile Maliye Bakanlığı tarafından ortaklaşa çıkarılarak 19 Aralık 2012 tarihli ve 28502 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Ticari Defterlere İlişkin Tebliğ

⎯ 13 Aralık 2011 tarihli ve 28141 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan 1 Sıra Numaralı Elektronik Defter Genel Tebliğ

⎯ 19 Ekim 2019 tarihli ve 30923 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan 3 SIRA NO’LU ELEKTRONİK DEFTER GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 1)’NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

⎯ 17 Aralık 2017 tarihli ve 30273 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 486 sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği

⎯ Finansal tabloların TFRS’ye düzenlenmesi konusunda KGK Kararları hükümlerine göre 2023 yılında tutulacak defterler, tasdik durumları ile e-defter ve defter beyan sistemi ile finansal tablo düzenlemelerine ilişkindir.

  1. 6434 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile Bağımsız Denetime Tabi olma kriterleri yeniden belirlenmiştir.
  2. TÜRKİYE MUHASEBE STANDARTLARI (TMS) UYGULAMA KAPSAMINA İLİŞKİN KURUL KARARI Ek listede yer alan şirketler münferit ve konsolide finansal tablolarının hazırlanmasında TFRS uygulamak zorundadırlar.

Ancak söz konusu kurum, kuruluş ve işletmeler isteğe bağlı olarak TFRS’leri uygulayabileceklerdir. Finansal tabloların hazırlanmasında, ayrıca bu düzenlemelerin dikkate alınması gerekmektedir.

İÇİNDEKİLER

I- TUTULMASI ZORUNLU OLAN DEFTERLER

II- ELEKTRONİK ORTAMDA TUTULACAK DEFTERLER

III- 2023 YILI E-DEFTER VE BERAT DOSYALARININ İKİNCİL KOPYALARININ AKTARIM ZAMANLARI 24

IV- E- DEFTER KAYIT SÜRELERİ

V- BAĞIMSIZ DENETİME TABİ ŞİRKETLER VE FİNANSAL TABLOLARIN TFRS YA DA BOBİ FRS’YE GÖRE HAZIRLANMASI NOTLAR

Tamamı İçin Tıklayınız

Kaynak: ALOMALİYE

Sosyal Medya'da Paylaş
Facebook Yorumları