28 Mayıs 2016 Tarihli ve 29725 Sayılı Resmi Gazete, RG,

28 Mayıs 2016 Tarihli ve 29725 Sayılı Resmi Gazete, RG,

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU KARARLARI

—  Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kuruluna Ait Kararlar

––  Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Genel Kurul Kararı

 

YÖNETMELİK

—  Elektrik Piyasası Dengeleme ve Uzlaştırma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

 

TEBLİĞ

—  İşkolu Tespit Kararı (No: 2016/19)

 

KURUL KARARLARI

—  Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 13/05/2016 Tarihli ve 6282-2 Sayılı Kararı

—  Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 13/05/2016 Tarihli ve 6282-3 Sayılı Kararı

—  Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 13/05/2016 Tarihli ve 6282-4 Sayılı Kararı

—  Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 25/05/2016 Tarihli ve 6301 Sayılı Kararı

 

 

İLÂNLAR

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

Sosyal Medya'da Paylaş
Facebook Yorumları