Staj Sürelerinin Emeklilikten Sayılmasına İlişkin Duyuru

Staj Sürelerinin Emeklilikten Sayılmasına İlişkin Duyuru Son günlerde bazı basın yayın organlarında ve sosyal medya hesaplarında “Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin

10 Ocak 2018 Tarihli ve 30297 Sayılı Resmî Gazete

10 Ocak 2018 Tarihli ve 30297 Sayılı Resmî Gazete

2018 Yılı 4817 Sayılı Kanun İPC

2018 Yılı 4817 Sayılı Kanun İPC 4817 Sayılı Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında Kanunda Yer Alan İdari Para Cezaları 4817 SAYILI KANUNUN 21. MADDESİ GEREĞİNCE UYGULANACAK İDARİ PARA CEZALARI CEZA M