Genç Girişimci 4-b Bağ-Kur Teşvik Uygulaması 01.06.2018 Sonrası İşe Başlayanlar

Genç Girişimci Teşvik Uygulaması 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin (1) numaralı alt bendi kapsamında 1/6/2018 tarihinden itibaren ilk defa sigortalı sayılan gerçek kişilerin primleri, 1 yıl süreyle 82 nci madde uyarınca belirlenen prime esas kazanç alt sınır üzerinden Hazinece karşılanır. Adi ortaklıklar ve şahıs şirket ortaklıklarında sadece bir ortak bu fıkra hükmünden yararlandırılır.” Bagkur Prim Teşviki hükmü yer almaktadır.

Uyumlu İşverenlere Borçlarını Uygun Koşullarda Taksitlendirme İmkanı

Uyumlu İşverenlere Borçlarını Uygun Koşullarda Taksitlendirme İmkanı 100 Günlük Eylem Planı çalışmaları çerçevesinde Sosyal Güvenlik Kurumunun yayımladığı 2018/39 sayılı Genelgesi ile bazı yükümlülükl

Vergi, Harç ve Ceza Artış Oranları Belli Oldu

Vergi, Harç ve Ceza Artış Oranları Belli Oldu