Haberler

Sosyal Medya'da Paylaş
Facebook Yorumları

SGK Genelgesi 2018/32 – 2012/27 sayılı Genelgede Değişiklik

SGK Genelgesi 2018/32 T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü Sayı : 24010506-010-E.12089308 Tarih: 18/09/2018 Konu : 2012/27 sayılı Genelgede Değişiklik GENELGE 2018/3

Vergiden Dolayı Üçüncü Şahıslara Haciz Bildirisi

Vergiden dolayı üçüncü şahıslara haciz bildirisi

SGK 7143 Sayılı Borç Yapılandırma Ödemeleri için SGK ek süre verdi.

SGK 7143 Sayılı Borç Yapılandırma Ödemeleri için SGK ek süre verdi.

Farklarda Vergi Var Mıdır? (Kur Farkları Dahil)

Farklarda vergi var mıdır? (Kur farkları dahil)

Bağımsız Denetime Tabi Şirketlerde Finansal Raporlama Standardının Uygulanması

Bağımsız denetime tabi şirketlerde Finansal Raporlama Standardının uygulanması

Araçlara Vergi Müjdesi

Araçlara Vergi Müjdesi

Sağlık Raporunda sınır ve Anlaşmalı Hastane şartı

Sağlık Raporunda sınır ve Anlaşmalı Hastane şartı 4 (a) kapsamında sigortalı sayılanların ödenek veya gelire esas günlük kazançlarının hesabında: *Prim, ikramiye ve bu nitelikteki arızi ödemeler dikkate alınmış ise ödenek ve gelire esas günlük kazanç, ücret toplamının ücret alınan gün sayısına bölünmesiyle hesaplanacak günlük kazanca, %50 oranında bir ekleme yapılarak bulunan tutardan çok olamaz. *İdare veya yargı mercilerince verilen karar gereğince yapılan ücret, ikramiye, zam, tazminat ve bu mahiyetteki ödemelerden, ödenek ve gelirin hesabına esas alınan üç aylık dönemden önceki aylara ilişkin olanlar dikkate alınmaz. Sigortalılara hesaplanacak günlük kazancının yatarak tedavilerde yarısı, ayaktan tedavilerde ise üçte ikisi (2/3) üzerinden hesap edilerek geçici iş göremezlik ödeneği verilir.

Yeni Ekonomi Programı açıklandı

Fazla Çalışmada Püf Noktalar;

Fazla Çalışmada Püf Noktalar; Fazla Mesai

4b Ne Zaman Emekli Olabilirim Uygulaması

4b Ne Zaman Emekli Olabilirim 4b statüsünde çalışanların emeklilik sürelerinin hesaplanması için Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından hazırlanmıştır. 4A Eski sistemde SSK'ya prim ödeyenler, 5510 sayılı K