Haberler

Sosyal Medya'da Paylaş
Facebook Yorumları

Taşınmaz ve İştirak Hissesi Satışı ile İlgili Giderlerin Durumu

Taşınmaz ve İştirak Hissesi Satışı ile İlgili Giderlerin Durumu

Telif Kazancı ve Serbest Meslek Kazancı Beyanı

Telif kazancı ve serbest meslek kazancı beyanı

Sahte Müfettişlere Dikkat!

Sahte müfettişlere dikkat!

Genç Girişimci 4-b Bağ-Kur Teşvik Uygulaması 01.06.2018 Sonrası İşe Başlayanlar

Genç Girişimci Teşvik Uygulaması 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin (1) numaralı alt bendi kapsamında 1/6/2018 tarihinden itibaren ilk defa sigortalı sayılan gerçek kişilerin primleri, 1 yıl süreyle 82 nci madde uyarınca belirlenen prime esas kazanç alt sınır üzerinden Hazinece karşılanır. Adi ortaklıklar ve şahıs şirket ortaklıklarında sadece bir ortak bu fıkra hükmünden yararlandırılır.” Bagkur Prim Teşviki hükmü yer almaktadır.

Uyumlu İşverenlere Borçlarını Uygun Koşullarda Taksitlendirme İmkanı

Uyumlu İşverenlere Borçlarını Uygun Koşullarda Taksitlendirme İmkanı 100 Günlük Eylem Planı çalışmaları çerçevesinde Sosyal Güvenlik Kurumunun yayımladığı 2018/39 sayılı Genelgesi ile bazı yükümlülükl

Sigorta Eksperlerinin Ücretli Mi Yoksa Serbest Meslek Erbabı Mı Olduğu Hakkında

Sigorta eksperlerinin ücretli mi, yoksa serbest meslek erbabı mı olduğu hk

İlaçların İmhasında Takdir Komisyonu Zorunlu Mu Değil Mi?

İlaçların imhasında Takdir Komisyonu zorunlu mu, değil mi?

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 503)

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 503)

2019 Yılı Vergi, Harç ve Ceza Artış Oranları Belli Oldu %23,73

2019 Yılı Vergi, Harç ve Ceza Artış Oranları Belli Oldu %23,73

Vergilendirmede Değersiz Alacaklar

Vergilendirmede değersiz alacaklar