Haberler

Sosyal Medya'da Paylaş
Facebook Yorumları

9 Ocak 2018 Tarihli ve 30296 Sayılı Resmî Gazete

9 Ocak 2018 Tarihli ve 30296 Sayılı Resmî Gazete

8 Ocak 2018 Tarihli ve 30295 Sayılı Resmî Gazete

8 Ocak 2018 Tarihli ve 30295 Sayılı Resmî Gazete

7 Ocak 2018 Tarihli ve 30294 Sayılı Resmî Gazete

7 Ocak 2018 Tarihli ve 30294 Sayılı Resmî Gazete

6 Ocak 2018 Tarihli ve 30293 Sayılı Resmî Gazete

6 Ocak 2018 Tarihli ve 30293 Sayılı Resmî Gazete

2018 e-Defter Uygulama Kılavuzu

2018 e-Defter Uygulama Kılavuzu GİRİŞ Bilindiği üzere 6215 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 14 üncü maddesi ile değiştirilen, 6762 sayılı Türk Ticaret Kanununun "Defter Tutma

Defter Beyan Sistemi Açıldı

Defter Beyan Sistemi Açıldı Defter - Beyan Sistemi 1 Ocak 2018 tarihi itibariyle açıldı. Defter-Beyan Sistemi Nedir? Kayıtlar ile defterlerin elektronik ortamda tutulmasına ve muhafazasına imkan veren

Bilgi Sistemleri Bağımsız Denetim Tebliği (III-62.2)

Bilgi Sistemleri Bağımsız Denetim Tebliği (III-62.2) 05 Ocak 2018 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30292  Sermaye Piyasası Kurulundan: BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 – (1) Bu T

2018 Yılı Uzlaştırmacı Asgari Ücret Tarifesi

2018 Yılı Uzlaştırmacı Asgari Ücret Tarifesi 05 Ocak 2018 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30292  Adalet Bakanlığından: Amaç MADDE 1 – (1) Bu Tarifenin amacı, 4/12/2004 tarihli ve 5271 sayılı Ceza Muhakemes

Tarım Sigortaları Havuzu Tarafından 2018 Yılında Kapsama Alınacak Riskler, Ürünler ve Bölgeler ile Prim Desteği Oranlarına İlişkin Karar BKK 2017/11094

2018 Tarım Sigortaları Havuzu 05 Ocak 2018 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30292  Karar Sayısı : 2017/11094 Ekli “Tarım Sigortalan Havuzu Tarafından 2018 Yılında Kapsama Alınacak Riskler, Ürünler ve Bölgel

2018 Kıdem Tazminatı Tavanı

2018 Kıdem Tazminatı Tavanı 1/1/2018 tarihinden itibaren işçilere ödenecek kıdem tazminatının yıllık tavan tutarı 5.001,76 TL’dir. T.C. MALİYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü Tarih: 04