Servisi Kaldırılan İşçi

İşveren çalışanlara servis hizmeti sağlamak zorunda değil ama sözleşmede yazıyorsa değiştiremez. İşverenin mevcut servisi kaldırması durumunda, işçi 'haklı fesih' yapabilir. Bu durumda kıdem tazminatıyla işten ayrılabilir.

Çalışan sayısı yüksek çoğu işyerinde işçilerin işe gidiş-gelişleri için genellikle servis hizmeti sağlanıyor. İşverenin servis hizmeti sağlaması bir zorunluluk değil ancak mevcut servisin kaldırılması işçi açısından haklı fesih nedeni. Servis imkanı iş şartlarının bir unsurudur. Yani işçi işe girerken ücretle birlikte ücret dışı menfaatleri birlikte değerlendirerek kararını verir. Dolayısıyla işe girerken işçiye servis imkanının sağlanacağı söylenmiş ve servis hizmeti sağlanırken işverenin kararıyla servisin kaldırılması söz konusu olmuşsa bu durum iş şartlarında değişiklik yapılacağı anlamına gelir.

KABUL ETMEYEBİLİR

İşverenin işçilerine sağladığı servis hizmetini kaldıracağını duyurması sonrası bazı işçilerin bu değişikliği kabul etmeyerek iş sözleşmelerini feshetmesi halinde işverenin bu işçilere kıdem tazminatlarını ödemesi gerekir. İş şartlarında değişiklik anlamına gelen bu değişikliğin kabul edilmemesi işçiye iş sözleşmesini fesih hakkı vereceği gibi kıdem tazminatı ödenmesini de gerektirir. Dolayısıyla servisi kaldıran işveren, bu değişikliği kabul etmeyen ve işten ayrılan işçisine kıdem tazminatı ödemek zorunda kalır.

İHBARINI ÖDEMEk ZORUNDA DEĞİL

Ancak bu nedenle işten ayrılan işçiye ihbar tazminatı ödenmez. Diğer yandan çoğu kez bu tip fesihlerde işveren işçiye kıdem tazminatını doğrudan ödemez. İşçinin kıdem tazminatını alabilmek için dava açması gerekir. Konu mahkemeye taşındığında işçinin servis hizmetinin sağlandığını ancak daha sonra kaldırıldığını ispatlaması gerekecektir.

Servis de işyeridir

İşveren eğer çalışanlarına servis imkanı sağlıyorsa, kullanılan servis de işyerinden sayılır. Örneğin serviste yaşanabilecek bir disiplinsizlik nedeniyle işveren işçinin iş sözleşmesini feshedebilir. Bunun yanında serviste yaşanacak bir kavga veya olumsuz davranış da işçiyi zor durumda bırakabilecektir. Buna ek olarak serviste yaşanacak bir kaza sonucunda hayatını kaybeden işçinin geride kalanlarına aylık bağlanacağı gibi işverenin bu kazada kusurlu olması durumunda tazminat ödemesi de söz konusu olabilecektir.

Peki ya yol parası verirse...

Diğer yandan iş şartlarındaki değişiklik nedeniyle iş sözleşmesinin feshedilebilmesi için değişikliği çalışan açısından olumsuz sonuç doğurması gerekir. Yani servisi kaldıran ancak bunun yerine yol yardımı veren işveren tazminat ödemek zorunda kalmaz. İşveren bu durumda yalnızca servis hizmetinin niteliğini değiştirmiş olur. Bu durum çalışan açısından olumsuz sonuç doğurmayacağı için kıdem tazminatına hak kazanamaz.

Kaza yaparsa iş kazası sayılır

Öte yandan bazı işverenler de üst düzey pozisyonlardaki çalışanlarına işe geliş-gidişler ve iş kapsamındaki seyahatler için araç tahsis etmektedir. İşverenin bu şekilde sağladığı araç da, işyeri olarak değerlendirileceği için çalışanın bu araçla yapacağı kazanın da iş kazası sayılması söz konusu olabilecektir. Bu değerlendirme yapılırken kazanın gerçekleştiği saat, yer ve kazanın nedeni de sorgulanacaktır.

 

Kaynak: http://www.aksam.com.tr/yazarlar/-okan-guray-bulbul/servisi-kaldirilan-isci-kidem-tazminatini-alip-cikabilir/haber-545471

Sosyal Medya'da Paylaş
Facebook Yorumları