Mücbir Sebep Halinde KDV.Tevkifatı Uygulaması

24 Mart 2020 tarihli ve 31078 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan 518 Sıra No’lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile Koronavirüs (COVID-19) salgınından dolayı bazı mükelleflerin mücbir sebep hükümlerinden faydalandırılmasına karar verilmiştir.

KDV Genel Uygulama Tebliği’nin (I-C/2.1.3.1 bölümünde, 213 sayılı Vergi Usul Kanununa göre mücbir sebebin başladığı tarihten sona erdiği tarihe kadar geçen sürede, mücbir sebepten yararlanan mükelleflerin vergi ödevlerinin ertelendiği, bu kapsamda beyanname verme yükümlülükleri ileri tarihe ertelenen mükelleflerin mücbir sebep halinde bulunduğu süre içerisinde kısmi tevkifat kapsamındaki alımlarında tevkifat uygulanmayacağı açıklamıştır.

Bu durumda, 518 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile mücbir sebep hükümlerinden faydalandırılmasına karar verilen mükelleflerin mal ve hizmet alımları kısmi tevkifat kapsamına girse dahi tevkifat uygulanmayacağından, 1/4/2020 ila 30/6/2020 (bu tarihler dâhil) tarihleri arasında bu şekilde  mücbir sebep hükümlerinden faydalanan mükelleflere yapılacak teslim ve hizmetlere ilişkin düzenlenen fatura ve benzeri vesikalarda KDV tevkifatı gösterilmemesi, alıcılar tarafından da KDV tevkifatı kapsamında beyanda bulunulmaması gerekmektedir.

Bu tarihler arasında düzenlenecek fatura veya benzeri vesikalar üzerine “Alıcı 518 Sıra No.lu VUK Genel Tebliği uyarınca mücbir sebep halinden faydalandığından KDV tevkifatı uygulanmamıştır” şeklinde bir şerh düşülmesi uygun olacaktır.

Öte yandan mücbir sebep hükümlerinden yararlanılması, yurt dışından alınan hizmetlerde tam tevkifat uygulanmasını engellemediğinden, mücbir sebep hükümlerinden yararlanan mükelleflerin yurt dışına yaptığı ödemeler için 2 No.lu KDV beyannamesi ile sorumlu sıfatıyla vergi beyan etmesinde bir değişiklik olmayacaktır.

 
 
 
 
Sosyal Medya'da Paylaş
Facebook Yorumları