Kurumlar Vergisinden İstisna Edilen Kazançlara İlişkin Durum

 

5520 sayılı KVK'nın kurumlar vergisinden istisna edilen kazançların düzenlendiği 5. Maddesinin (3) numaralı fıkrasında, iştirak hissesi alımıyla ilgili finansman giderleri hariç olmak üzere, kurumların kurumlar vergisinden istisna edilen kazançlarına ilişkin giderlerinin veya istisna kapsamındaki faaliyetlerinden doğan zararlarının istisna dışı kurum kazancından indirilmesinin kabul edilmeyeceği hükmedilmiştir.

KVK'nın 5/3. Maddesinde yer alan söz konusu hüküm sadece KVK'nın 5. Maddesinde düzenlenen istisna kazançları değil, aynı zamanda özel kanunlarda yer alan diğer istisna kazançları da kapsamaktadır.

Söz konusu madde de kurum kazancının tespitinde dikkate alınamayacak olan iki unsurdan bahsedilmektedir.

1. İştirak hisseleri alımı ile ilgili finansman giderleri hariç olmak üzere, kurumlar vergisinden istisna edilen kazançlara ilişkin giderler veya

2. İstisna kapsamındaki faaliyetlerden doğan zararlar.

Bu gider veya zararların istisna dışı kurum kazancından indirilmesi mümkün değildir.

İstisna kazançlar ile diğer faaliyetlerden doğan kazançların, işletme kayıtlarında ayrımının yapılması ve istisna kazançlara ilişkin maliyet ve gider unsurlarının, diğer faaliyetlerden elde edilen kazançlarla ilişkilendirilmemesi  gerekmektedir.

Öte yandan, istisna kapsamındaki faaliyetlerin zararla sonuçlanması halinde, zarar tutarı'' kanunen  kabul edilmeyen gider'' olarak dikkate alınacaktır.

Kaynak: Dr. Mustafa Alpaslan - https://www.hurses.com.tr

 

 

Sosyal Medya'da Paylaş
Facebook Yorumları