Konut, otomotiv, beyaz eşya ve mobilyada ÖTV ve KDV indirimi 30 Haziran 2019 tarihine kadar tapu harcındaki indirim süresi 31.12.2019 tarihine kadar uzatıldı..

KDV ve ÖTV İndirimleri Uzatıldı.

Konut, otomotiv, beyaz eşya ve mobilyada ÖTV ve KDV indirimi 30 Haziran 2019 tarihine kadar tapu harcındaki indirim süresi 31.12.2019 tarihine kadar uzatıldı..

Resmi Gazetede yayınlanan 843 sayılı Cumhurbaşkanlığı kararı ile otomotiv, beyaz eşya ve mobilya alimlarında uygulanan vergi indirimi uygulaması ikinci kez uzatıldı.

 

31 Mart'ta sona erecek olan uygulama 30 Haziran'a kadar uygulanmaya devam edilecek. Düzenlemeyle, vergisiz fiyatI 70 bin liranIn altInda olan araçlarda, ÖTV oranı yüzde 45'ten yüzde 30'a, fiyati 70 bin ila 120 bin arası olan araçlarda yüzde 50'den yüzde 35'e düştü.

Ticari araçlara yönelik uygulanan yüzde 18'lik KDV oranı ise yüzde 1'e indirildi. Beyaz eşyada ÖTV sıfırlanırken, mobilya da ise KDV oranı yüzde 18'den yüzde 8'e geriledi.

Cumhurbaşkanı kararı ile 31 Mart'ta sona erecek olan tapu harçlarında yönelik indirim düzenlemesinin de süresi uzatıldı. Düzenlemeyle, konut alımında KDV, yüzde 18'den yüzde 8'e, tapu harçları da yüzde 4'ten yüzde 3'e düşürüldü.. 

Bazı Bakanlar Kurulu Kararları ile Cumhurbaşkanı Kararlarında Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar (Karar Sayısı: 843)

21 Mart 2019 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30721

KARAR

MADDE 1- 30/4/2018 tarihli ve 2018/11674 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının eki Kararın 5 inci maddesinde yer alan “31/3/2019” ibaresi “31/12/2019” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 2–  24/12/2007 tarihli ve 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararın geçici 3 üncü maddesinde yer alan “31/3/2019” ibaresi “31/12/2019” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 3– 31/10/2018 tarihli ve 287 sayılı Cumhurbaşkanı Kararının eki Kararın 3 üncü, 4 üncü, 5 inci ve 6 ncı maddelerinde yer alan “31/3/2019” ibareleri “30/6/2019” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 4– 31/12/2018 tarihli ve 540 sayılı Cumhurbaşkanı Kararının eki Kararın 2 nci maddesinde yer alan “31/3/2019” ibaresi “30/6/2019” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 5– Bu Karar 1/4/2019 tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 6– Bu Karar hükümlerini Hazine ve Maliye Bakanı yürütür.

 

Sosyal Medya'da Paylaş
Facebook Yorumları