KDV Oranları İle İlgili Bakanlar Kurulu Kararında Yapılan Değişiklik

 

Cumhurbaşkanı Karar Sayısı: 475 no.lu kararında, Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi (KDV) Oranlarının Tespitine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Daire Karar ile ;

- 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararına ekli (I) sayılı listenin 8’nci sırası aşağıdaki gibi değiştirilmiştir. (I) sayılı listede tadat edilen malların tesliminde %1 oranında Katma Değer Vergisi uygulanmaktadır.)

8- Gazete ve dergiler (Bu yayınların elektronik ortamda satışı, elektronik gazete ve dergi okuyucu, tablet ve benzerlerinin teslimi ile 21/06/1927 tarihli ve 1117 sayılı Kanun hükümlerine göre poşetlenerek satılanların tesliminde, bu kararın 1. inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde belirtilen vergi oranı uygulanır.)

 

-2007/13033 sayılı bakanlar Kurulu Kararına ekli (II) sayılı listenin “B) DİĞER MAL HİZMETLER” başlıklı bölümünün 14’ncü sırası aşağıdaki gibi değiştirilmiştir. (II) sayılı listede tadat edilen malların tesliminde %8 oranında katma değer vergisi uygulanmaktadır.)

14- Kitap ve benzeri yayınlar (Elektronik kitap (e-kitap) ve benzer, yayınların elektronik ortamda satışı, elektronik kitap okuyucu, tablet ve benzerlerinin teslimi ile 21/ 06/1927 tarihli ve 1117 sayılı Kanun hükümlerine göre poşetlenerek satılanların tesliminde, bu Kararın 1 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde belirtilen vergi oranı uygulanır.) kurşun kalem, boya kalemleri, sulu boya ve pastel boyalar, okul defterleri, silgi, kalemtıraş, cetvel, pergel, gönye, iletki,

(2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının; 1’nci maddenin (a) fıkrasındaki mal ve hizmet teslimleri için; %18 oranında KDV uygulanmaktadır.)

(Yukarıdaki bentlerde yapılan değişiklikler, genelde teslim ibaresi eklenmiş ve %18 oranında uygulanacak KDV ile ilgili net açıklama yapılmıştır.)

Bu karar 01.01.2019 tarihinde yürürlüğe girmektedir.

Kaynak: Berker Bostacı - https://www.hurses.com.tr

 

 

Sosyal Medya'da Paylaş
Facebook Yorumları