Katma Değer Vergisi ve Özel Tüketim Vergisinde Matrah ve Oran Değişikliği

1013 sayılı Cumhurbaşkanı kararıyla ile Katma Değer Vergisi ve Özel Tüketim Vergisinde Matrah ve Oran Değişikliği

1- Bazı mal ve hizmetlere uygulanan katma değer vergisi oranlarında değişiklik yapılmış olup, bu değişiklikler;

- Darülaceze Başkanlığına yapılan inşaat taahhüt işlerinde 01.05.2019 tarihinden itibaren “% 1” oranında katma değer vergisi uygulanacaktır.

- Montaj ve hareket ettirici mekanizması kısmen alüminyum, plastik ve benzeri malzeme içeren perdelerin 01.05.2019 tarihinden itibaren teslimlerinde “% 8” oranında Katma Değer Vergisi uygulanacaktır.

2- Bazı tütün mamullerine 01.05.2019 tarihinden itibaren uygulanacak Özel Tüketim Vergisinin asgari maktu vergi tutarları artırılmıştır.

3- Alıcısı bulunan verici portatif (Cellular) telsiz telefon cihazların özel tüketin vergisi oranlarında yapılan artışla,

01.05.2019 tarihinden itibaren; 640,00 TL’yi aşmayan cihazlar %15 oranında, 640,00 TL’yi aşıp 1.500,00 TL’yi aşmayan cihazlar %40 oranında, 1.500,00 TL’yi aşan cihazlar %50 oranında özel tüketim vergisi uygulanacaktır.

4- Hurdaya çıkarılan araçlar ile ilgili terkin edilecek özel tüketim vergisi tutarının tespitinde,

Matrahlarda artırım yapılmış olup, 01.05.2019 tarihinden itibaren;

- Vergi matrahı 70.000,00 TL’yi aşmayan araçlar için terkin edilecek Özel Tüketim Vergi tutarı 10.000,00 TL,

- Vergi matrahı 70.000,00 TL’yi aşıp 120.000,00 TL’yi aşmayanlar için terkin edilecek Özel Tüketim Vergisi tutarı 8.000,00 TL,

- Vergi matrahı 120.000,00 TL’yi aşanlar için 3.000,00 TL tutarında Özel Tüketim Vergisi terkin edilecektir.

Sosyal Medya'da Paylaş
Facebook Yorumları