İlave 6 Puanlık Teşvik Süresi Uzatıldı 6486 Sayılı Kanun Kapsamında

İlave 6 Puanlık Teşvik Süresi Uzatıldı

24 Şubat 2021 Tarihli Resmi Gazete

Sayı: 31405 (2. Mükerrer)

Karar Sayısı: 3579

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 81 inci maddesinin ikinci fıkrası uyarınca sigorta primine esas kazanç alt sınırı üzerinden uygulanacak ilave puan, ilave puan uygulanacak iller ve uygulama süresi hakkındaki 30/5/2013 tarihli ve 2013/4966 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının eki Kararda değişiklik yapılmasına dair ekli Kararın yürürlüğe konulmasına, 5510 sayılı Kanunun mezkûr maddesi gereğince karar verilmiştir.

24 Şubat 2021

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

24/2/2021 TARİHLİ VE 3579 SAYILI CUMHURBAŞKANI KARARININ EKİ KARAR

MADDE 1– 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 81 inci maddesinin ikinci fıkrası uyarınca sigorta primine esas kazanç alt sınırı üzerinden uygulanacak ilave puan, ilave puan uygulanacak iller ve uygulama süresi hakkındaki 30/5/2013 tarihli ve 2013/4966 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının eki Kararın 2 nci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “31/12/2020” ibaresi “31/12/2021” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 2– Bu Karar, 1/1/2021 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu Karar hükümlerini Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı yürütür.

 

Bakanlar Kurulu Kararının Yayımlandığı Resmi Gazetenin

Tarihi

Sayısı

14/7/2013

28707

Bakanlar Kurulu Kararında Değişiklik Yapan Düzenlemelerin Yayımlandığı Resmi Gazetenin

Tarihi

Sayısı

20/1/2017

29954

10/2/2018

30328

26/12/2018

30637

23/2/2020

31048

Paylaş

Tweetle

Paylaş

 

Sosyal Medya'da Paylaş
Facebook Yorumları