İkinci el araç satışında KDV Oranı Değişikliği Resmi Gazetede yayınlandı.

İkinci el araç satışında KDV Oranı Değişikliği Resmi Gazetede yayınlandı.

                                                                                                                                                                                                                              21/03/2019

Karar Sayısı: 845

Ekli “Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar”ın yürürlüğe konulmasına, 3065 sayılı Kanunun 28 inci maddesi gereğince karar verilmiştir.

MAL VE HİZMETLERE UYGULANACAK KATMA DEĞER VERGİSİ ORANLARININ TESPİTİNE İLİŞKİN KARARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KARAR

MADDE 1- 24/12/2007 tarihli ve 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Karan ile yürürlüğe konulan “Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Karar”a ekli (I) sayılı listenin 9 uncu sırasının sonunda yer alan parantez içi ifadenin sonuna aşağıdaki cümle eklenmiştir.

İkinci el motorlu kara taşıtı ticaretiyle iştigal eden mükelleflerce bu Karann birinci maddesinin (a) bendinde belirtilen vergi oranı uygulanarak satın alman araçların tesliminde, bu araçların alımmda uygulanan katma değer vergisi oranı uygulanır.”

MADDE 2- Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu Karar hükümlerini Hazine ve Maliye Bakanı yürütür.

 

Sosyal Medya'da Paylaş
Facebook Yorumları