COVİD-19 ÜCRETSİZ İZİN GİRİŞ FORMU ÖRNEĞİ

COVİD-19 ÜCRETSİZ İZİN GİRİŞ FORMU 

Sigortalının T.C. No :

Sigortalın Adı:

Sigortalın Soyadı:

COVİD-19 Ücretsiz İzin Dönemi:

COVİD-19 Ücretsiz İzin Gün Sayısı:

Sigortalı Banka İBAN Numarası:

Sigortalı Mobil Tlf. No:

İşveren Mobil Tlf. No:

İşveren Yetkilisi Mobil Tlf. No:

 

Vermiş olduğum bilgilerin doğruluğunu beyan ve taahhüt  ediyorum. Söz Konusu bilgilerin gerçeğe aykırı olduğu tespiti  halinde ilgili mevzuat uyarınca doğabilecek her türlü hukuki,mali ve cezai sorumluluğu kabul ediyorum.

                                                                                 

                                                                                                               Sigortalının Adı Soyadı/İmzası

 

Sosyal Medya'da Paylaş
Facebook Yorumları