Bölgesel istihdam teşviki 31.12.2019 tarihine kadar uzatıldı

 Bölgesel istihdam teşviki 1 yıl uzatıldı'

Karar Sayısı : 503

5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 81. nci maddesinin ikinci fıkrası uyarınca, 1. Madde kapsamındaki yerlerde faaliyet gösteren özel sektör işyerlerine, 5510 sayılı kanunun 81. maddesi 1.fıkrası (ı) madde kapsamında uygulanan malülluk,yaşlılık ve ölüm sigorta primi işveren hissesi teşvikine ilave olarak, sigorta primine esas kazanç alt sınırı üzerinden hesaplanmak üzere altı puan ilave edilmek suretiyle sigorta primi teşviki ugulanır.

İlgili Kanun Karar Sayısı 26 Aralık 2018 Tarihli ve 30637 Sayılı Resmî Gazete ile yürürlüğe girmiştir.

Aynı Zamanda 

Asgari ücret desteği, 2019'da 12 ay boyunca uygulanacak. Bu destek 500 ve üzeri sigortalı çalıştıran iş yerleri için 101 lira500'ün altında sigortalı çalıştıran iş yerleri için ise 150 lira olacak.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sosyal Medya'da Paylaş
Facebook Yorumları