Belediye ve Bağlı Kuruluşların Prim Borçlarının Ertelenmesi. (24.04.2020) T.C.

Belediye ve Bağlı Kuruluşların Prim Borçlarının Ertelenmesi. (24.04.2020)

T.C.

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI

Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü

Sayı : 24010506-010.99-E.5603418

Tarih: 22/04/2020

Konu : Belediye ve bağlı kuruluşların prim borçlarının ertelenmesi

GENEL YAZI

Bilindiği üzere, 17/04/2020 tarih ve 31102 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 7244 sayılı Yeni Koronavirüs (Covıd-19) Salgınının Ekonomik ve Sosyal Hayata Etkilerinin Azaltılması Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 1 inci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinde;

“d) Büyükşehir belediyeleri, belediyeler ve bağlı kuruluşlarının gelir vergisi tevkifatı beyan ve ödeme süreleri, tüm sosyal sigorta prim ödemeleri ile 3/7/1968 tarihli ve 1053 sayılı Belediye Teşkilâtı Olan Yerleşim Yerlerine İçme, Kullanma ve Endüstri Suyu Temini Hakkında Kanunun 4 üncü maddesi uyarınca Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğüne yaptığı yıllık taksit ödemelerinden, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 3 aylık döneme ilişkin tahsil edilmesi gerekenler 3 ay ertelenir. Bu süreler, bitiminden itibaren 3 aya kadar Cumhurbaşkanı tarafından uzatılabilir. Bunlar ertelenen süre sonunda, ertelenen süre kadar aylık eşit taksitler halinde, herhangi bir gecikme zammı ve faiz uygulanmadan tahsil edilir. Erteleme süresince 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununda yer alan tarh ve ceza kesme zamanaşımı süreleri işlemez ve zamanaşımı işlemeyen süreler kadar uzar.”

Hükmü yer almaktadır.

Kanun gereği, sadece Büyükşehir belediyeleri, belediyeler ve bağlı kuruluşları bu kapsama girmektedir. Bağlı kuruluş; büyükşehir belediyeleri, il belediyeleri, ilçe belediyeleri ve bunlara bağlı müstakil bütçeli ve kamu tüzel kişiliğini haiz (su ve kanalizasyon, otobüs, ulaştırma ve benzeri hizmetleri yürüten) kuruluşları ifade etmektedir.

Buna göre, 7244 sayılı Kanunun birinci maddesinin yürürlüğe girdiği 17/4/2020 tarihinden itibaren 3 aylık döneme ilişkin tahsil edilmesi gereken sigorta primleri 3 ay erteleneceğinden;

1-) 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalı sayılanları çalıştıran Büyükşehir belediyeleri, belediyeler ve bağlı kuruluşlarının;

a-) Ayın 1’i ila 30’u arasındaki çalışmaları karşılığı ücret alan sigortalıları bakımından;

-2020/Mart ayına ait sigorta primlerinin üç eşit taksitte olmak üzere 1 inci taksitinin son ödeme süresinin 4/8/2020 tarihine (31/7/2020 ila 3/8/2020 tarihlerinin Kurban Bayramına denk gelmesi nedeniyle), 2 nci taksitinin son ödeme süresinin 31/8/2020 tarihine, 3 üncü taksitinin son ödeme süresinin 30/9/2020 tarihine,

-2020/Nisan ayına ait sigorta primlerinin üç eşit taksitte olmak üzere, 1 inci taksitin son ödeme süresinin 31/8/2020 tarihine, 2 nci taksitinin son ödeme süresinin 30/9/2020 tarihine, 3 üncü taksitinin son ödeme süresinin 2/11/2020 tarihine (31 Ekim 2020 ve 1/11/2020 tarihlerinin hafta sonu tatiline denk gelmesi nedeniyle) ,

-2020/Mayıs ayına ait sigorta primlerinin üç eşit taksitte olmak üzere, 1 inci taksitin son ödeme süresinin 30/9/2020 tarihine, 2 nci taksitinin son ödeme süresinin 2/11/2020 tarihine (31 Ekim 2020 ve 1/11/2020 tarihlerinin hafta sonu tatiline denk gelmesi) , 3 üncü taksitinin son ödeme süresinin 30/11/2020 tarihine ,

b-) Ayın 15’i ila müteakip ayın 14’ü arasındaki çalışmaları karşılığı ücret alan sigortalıları bakımından;

-15 Mart -14 Nisan dönemine ait sigorta primlerinin üç eşit taksitte olmak üzere 1 inci taksitinin son ödeme süresinin 14/8/2020 tarihine, 2 nci taksitinin son ödeme süresinin 14/9/2020 tarihine, 3 üncü taksitinin son ödeme süresinin 14/10/2020 tarihine,

-15 Nisan -14 Mayıs dönemine ait sigorta primlerinin üç eşit taksitte olmak üzere 1 inci taksitinin son ödeme süresinin 14/9/2020 tarihine, 2 nci taksitinin son ödeme süresinin 14/10/2020 tarihine, 3 üncü taksitinin son ödeme süresinin 16/11/2020 tarihine(14,15/11/2020 tarihlerinin hafta sonu tatili olması),

-15 Mayıs -14 Haziran dönemine ait sigorta primlerinin üç eşit taksitte olmak üzere 1 inci taksitinin son ödeme süresinin 14/10/2020 tarihine, 2 nci taksitinin son ödeme süresinin 16/11/2020 tarihine (14,15/11/2020 tarihlerinin hafta sonu tatili olması nedeniyle), 3 üncü taksitinin son ödeme süresinin 14/12/2020 tarihine,

2-) 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında sigortalı sayılanları çalıştıran Büyükşehir belediyeleri, belediyeler ve bağlı kuruluşlarının kesenek/prim, fiili hizmet süresi zammı primi ve ek karşılık primlerinin ödeme süreleri;

a-) Son ödeme tarihi 17/4/2020 ila 30/4/2020 tarihleri arasına rastlayanlar üç eşit taksit olmak üzere 1 inci taksitinin son ödeme süresi 4/8/2020 tarihine (31/7/2020 ila 3/8/2020 tarihlerinin Kurban Bayramına denk gelmesi nedeniyle), 2 nci taksitinin son ödeme süresi 31/8/2020 tarihine, 3 üncü taksitinin son ödeme süresi 30/9/2020 tarihine,

b-) Son ödeme tarihi 4/5/2020 ila 1/6/2020 tarihleri arasına rastlayanlar üç eşit taksit olmak üzere 1 inci taksitinin son ödeme süresi 31/8/2020 tarihine, 2 nci taksitinin son ödeme süresi 30/9/2020 tarihine, 3 üncü taksitinin son ödeme süresi 2/11/2020 tarihine (31/10/2020 ve 1/11/2020 tarihlerinin hafta sonu tatiline denk gelmesi nedeniyle),

c-) Son ödeme tarihi 1/6/2020 ila 30/6/2020 tarihleri arasına rastlayanlar üç eşit taksit olmak üzere 1 inci taksitinin son ödeme süresi 30/9/2020 tarihine, 2 inci taksitinin son ödeme süresi 2/11/2020 tarihine (31/10/2020 ve 1/11/2020 tarihlerinin hafta sonu tatiline denk gelmesi nedeniyle), 3 üncü taksitinin son ödeme süresi 30/11/2020 tarihine,

5510 sayılı Kanunun 89 uncu maddesinde belirtilen gecikme cezası ve gecikme zammı uygulanmaksızın ertelenmiştir.

Bununla birlikte söz konusu aylara/dönemlere ilişkin aylık prim hizmet belgeleri/muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinin verilme sürelerinde herhangi bir erteleme olmadığından, söz konusu belgeler/beyannameler yasal süresi içerisinde verilecektir.

3- Prim ertelemesi yapılan 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalılar yönünden 2020/Mart, Nisan ve Mayıs aylarına, 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında sigortalılar yönünden ise 2020/ Nisan, Mayıs ve Haziran aylarına ilişkin geriye dönük olarak prim tahakkukuna neden olacak şekilde aylık prim hizmet belgesi/muhtasar ve prim hizmet beyannamesi verilmesi halinde, bu belge/beyannamelerden kaynaklanan sigorta primleri erteleme kapsamı dışında tutulacaktır.

4- 2020/Mart, nisan ve mayıs ayları aylık prim hizmet belgeleri/muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinin verilmesiyle tahakkuk edecek damga vergisi tutarları erteleme kapsamına dahil edilmeyecektir.

5- Ertelenen sigorta prim tutarlarının, bu genel yazıda belirtilen sürelerde ödenmemesi halinde, ödenmeyen her bir taksite denk gelen sigorta prim tutarlarına, son ödeme tarihinden itibaren 5510 sayılı Kanunun 89 uncu maddesinde belirtilen gecikme cezası ve gecikme zammı uygulanacaktır.

Bilgi edinilmesini ve gereğini rica ederim.

Savaş ALIÇ

Genel Müdür V.

 

Kaynak:muhasebetr

Sosyal Medya'da Paylaş
Facebook Yorumları

porno Çünkü ev yapımı içerikleri en iyi profesyonel prodüksiyonlarla karıştırıyoruz. türk porno içeriğini mastürbasyon paha biçilemez. porno Diğer web sitelerinde gördüğünüz perişan pornoyu izlemeyi bırakın. porno film Size, arkadaş veya arkadaşınıza sunduklarımızı teklif edemeyecekler. porno Size, arkadaş veya arkadaşınıza sunduklarımızı teklif edemeyecekler. türk porno
Çünkü sex eşsiz ve yeri doldurulamaz.
türk pornoBu büyük gövdeleri XXX videolarının gelişmiş sürümünde yüksek çözünürlükte görebilmek paha biçilemez. porno izle Çünkü bu güzel kalçalara, kıçlara, göğüslere ve diğer hazinelere düşünmek ve hayret etmek en iyisidir. sex izle Kesinlikle en değerli kategorilerimizden biri olacak. porno Gerçek bir hazine Çok azının tadabileceği bir porno havyarı. porno Vahşiler şansın yaver gitti.
bedava porno Bu porno filmleri ücretsiz kullanıcıları ve değerli kullanıcıları görselleştirebildiğiniz için şanslısınız. sex izle İstediğiniz her şey ve daha fazlası burada. lezbiyen porno Dünyadaki en iyi yer sizi iyi bir saman bey yapar. olgun porno İyi parmakla bayanlar yapmak için en sıcak yer. rus porno Hepinizi keşfettiğimiz fantastik erotik içeriklerle tanıştırmak bir zevk. porno Otantik virajlarda halkı olağanüstü bir şekilde şaşırtıyor. porno Ekibimiz bu XXX filmleri ormana taşıma kararını verdi,