7256 Yapılandırmada uzatılan Başvuru ve taksit ödeme süreleri

7256 Yapılandırmada uzatılan Başvuru ve taksit ödeme süreleri aşağıdaki gibidir.

7256 Yapılandırma Başvuru Süresi 31.01.2021 

Vergi ve ilk taksit ödeme süresi 28.02.2021

SGK Yapılandırma İlk Taksit Ödeme süresi 31.03.2021 

tarihlerine uzatılmıştır.

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararına göre 7256 sayılı yapılandırma kanununun 3. ve 4. maddesinde yer alan başvuru ve ilk taksit ödemeleri sürelerinin anılan maddelerde belirtilen sürelerin bitiminden itibaren 1 ay uzatılmasına karar verildi.

Karar Sayısı: 3343

7256 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 3 üncü maddesi ile 4 üncü maddesinde (onüçüncü ve ondördüncü fıkraları hariç) yer alan başvuru ve ilk taksit ödeme sürelerinin, anılan maddelerde belirtilen sürelerin bitiminden itibaren bir ay uzatılmasına, 7256 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin onaltıncı fıkrası gereğince karar verilmiştir

Sosyal Medya'da Paylaş
Facebook Yorumları