518 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği uygulaması hk. UYGULAMA İÇ GENELGESİ SERİ NO: 2020/3

Maliye Uygulama İç Genelgesi 2020/3

Sosyal Medya'da Paylaş
Facebook Yorumları