2019 Takvim Yılına Ait Gelir Vergisi Mükelleflerinin Oluşturması Gereken Vergi Levhaları 02/06/2020 dir

Mükelleflerin vergi levhasını bulundurmak mecburiyetinde oldukları yerlerde yapılan denetimlerde bulundurma mecburiyetine uyulmadığının tespit edilmesi halinde, Vergi Usul Kanunu’nun 353’üncü maddesi uyarınca her bir tespit için uygulanacak özel usulsüzlük cezası 2020 yılı için 350 TL olarak belirlenmiştir.

6111 sayılı Kanunun 82’nci maddesiyle, VUK'nun 5’inci maddesinde yer alan "levhayı merkezlerine, şubelerine, satış mağazalarına iş sahipleri ile mükellefler tarafından kolayca okunup görünecek şekilde asmak zorundadırlar." ibaresi "levhayı almak zorundadırlar." şeklinde değiştirilmiş ve bu değişiklikle vergi levhasının asılma zorunluluğu kaldırılmıştır. 

Vergi Usul Kanunu’nun 5 inci maddesinin Maliye Bakanlığına verdiği yetkiye istinaden 27

Mayıs 2011 tarihli ve 27946 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 408 sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği’nde vergi levhası uygulamasına ilişkin düzenleme ve açıklamalar yapılmıştır. 

Bu Tebliğde yer alan açıklamalara göre Gelir Vergisi Mükelleflerinin 02/06/2020 tarihine kadar 2019 yılına ait Gelirleri ile ilgili Vergi Levhalarını Elektronik ortamda oluşturmak ve ilgili

mükelleflere denetim anında ibraz etmek üzere mükelleflere teslim etmesi gerekmektedir. (Kurumar Vergisi Mükellefleri ile ilgili Kurumlar Vergisi Beyannamasi Uzadıgından dolayı beyanname verildikten sonra oluşturulması gerekmektedir.) 

 

Sosyal Medya'da Paylaş
Facebook Yorumları