2018 IV. Geçici Vergi Dönemine (Ekim-Kasım-Aralık) Ait Gelir ve Kurum Geçici Vergi Beyan Süresinin Uzatılması.

VERGİ USUL KANUNU SİRKÜLERİ/  111

Konusu:2018 IV. Geçici Vergi Dönemine (Ekim-Kasım-Aralık) Ait Gelir ve Kurum Geçici Vergi Beyan Süresinin Uzatılması.

2018 IV. Geçici Vergi Dönemine (Ekim-Kasım-Aralık) Ait Gelir ve Kurumlar Vergisi Mükellefleri için Geçici Vergi Beyannamelerinin verilme süresinin uzatılması bu sirkülerin konusunu oluşturmaktadır.

Bakanlığımıza  gelen  yoğun  talep  nedeniyle,  213  sayılı  Vergi  Usul  Kanununun  mükerrer  28  inci maddesindeki yetkiye dayanılarak

14 Şubat 2019 günü sonuna kadar verilmesi gereken 2018 IV. Geçici Vergi Dönemine (Ekim-Kasım-Aralık) Ait Gelirve Kurum Geçici Vergi Beyannamelerinin verilme süreleri 18 Şubat 2019 Pazartesi günü sonuna kadar uzatılmıştır. Söz konusu uzatma, ilgili geçici vergi dönemi itibarıyla beyanname verme tarihi 14 Şubat 2019 günü sonu olan özel hesap dönemine sahip mükellefleri de kapsayacaktır.

Beyanname  verme  süresinin  uzatılması  ödeme  süresini  etkilemeyeceğinden,  mükelleflerin  beyan ettikleri vergileri kanuni süresinde (18 Şubat 2019 Pazartesi) ödeyecekleri tabiidir.

Duyurulur

Sosyal Medya'da Paylaş
Facebook Yorumları