MÜCBİR SEBEP HALİNDE OLDUĞU KABUL EDİLEN MÜKELLEFLERİN NİSAN/2020 DÖNEMİ BORÇLARINA İLİŞKİN HATIRLATMA

 

 MÜCBİR SEBEP HALİNDE OLDUĞU KABUL EDİLEN MÜKELLEFLERİN NİSAN/2020 DÖNEMİ BORÇLARINA İLİŞKİN HATIRLATMA

  

 

ÖZET

 

518 sayılı VUKGT ile mücbir sebep halinde olduğu kabul edilen mükelleflerin Nisan 2020 vergilendirme dönemine ilişkin 27 Temmuz 2020 tarihine kadar vermiş oldukları KDV ve Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamelerine istinaden tahakkuk eden vergilerin ödeme süreleri 27 Kasım 2020 Cuma günü dolmaktadır.

 

Söz konusu ödemeler 7256 sayılı Kanun kapsamında yeniden yapılandırılacak borçlar arasında yer almamaktadır.

 Hazine ve Maliye Bakanlığı’nca 24.03.2020 tarih ve 31078 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 518 sayılı VUKGTile aşağıda yer alan mükelleflerin 1/4/2020 ila 30/6/2020 (bu tarihler dâhil) tarihleri arasında mücbir sebep halinde olduğunun kabul edilmesi uygun bulunmuş ve konuyla ilgili açıklamalarımıza 25.03.2020/76 sayılıSirkülerimizdeyer verilmişti. Tebliğ uyarınca;

 I-) Ticari, zirai ve mesleki kazanç yönünden gelir vergisi mükellefiyeti bulunan mükelleflerin,

 II-) Korona virüs salgınından doğrudan etkilenen ve ana faaliyet alanı itibarıyla;

 1- Alışveriş Merkezleri Dahil Perakende, 2- Sağlık Hizmetleri,

3-  Mobilya İmalatı,

4-  Demir Çelik ve MetalSanayii,

 5-  Madencilik ve Taş Ocakçılığı,

6- Bina İnşaatHizmetleri,

7-  Endüstriyel Mutfakİmalatı,

8-Otomotiv İmalatı ve Ticareti ile Otomotiv Sanayii İçin Parça ve Aksesuarİmalatı,

9-  AraçKiralama,

10-  Depolama Faaliyetleri Dahil Lojistik veUlaşım,

11-  Sinema ve Tiyatro Gibi SanatsalHizmetler,

12-MatbaacılıkDahilKitap,Gazete,DergiveBenzeriBasılıÜrünlerinYayımcılıkFaaliyetleri, 13- Tur Operatörleri ve Seyahat Acenteleri Dahil KonaklamaFaaliyetleri,

14-  Lokanta, Kıraathane Dahil Yiyecek ve İçecekHizmetleri,

15-  Tekstil ve Konfeksiyon İmalatı veTicareti,

16-  Halkla ilişkiler dahil etkinlik ve organizasyon hizmetleri, sektörlerinde faaliyette bulunanmükelleflerin,

III-) Ana faaliyet alanı itibarıyla İçişleri Bakanlığınca alınan tedbirler kapsamında geçici süreliğine faaliyetlerine ara verilmesine karar verilen işyerlerinin bulunduğu sektörlerde faaliyette bulunan mükelleflerin,

 

mücbir sebep halinde olduğu kabul edilmiş ve söz konusu mükelleflerin Nisan/2020 vergilendirmedönemineilişkinolarak27/5/2020tarihinekadarverilmelerigerekenMuhtasar Beyannameler (Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannameleri dâhil) ve Katma Değer Vergisi Beyannamelerininverilmesüreleri27/7/2020Pazartesigününebubeyannamelereistinaden tahakkuk eden vergilerin ödeme süreleri ise 27/11/2020 Cuma gününeuzatılmıştı.

 

 

 

türmob

Sosyal Medya'da Paylaş
Facebook Yorumları